Valkaisevat hammastahnat – Kemiallinen ja optinen valkaisumenetelmä

Julkaistu 02.07.2015 • Reetta Suokas

Tämä kirjoitus on jatkoa Valkaisevat hammastahnat – Hankaava valkaisumenetelmä -kirjoitukselle. Tässä postauksessa perehdytään ensin kemialliseen reaktioon perustuviin tahnoihin, jonka jälkeen otetaan tarkemman tarkastelun kohteeksi optiseen ilmiöön perustuvat valkaisevat hammastahnat.

Kemialliseen reaktioon perustuvat tahnat

Kemialliseen reaktioon perustuviin valkaiseviin hammastahnoihin on hankaavien aineiden lisäksi lisätty kemiallisia aineosia, jotka poistavat ja ennaltaehkäisevät pinnallisia värjäytymiä. Näitä kemiallisia aineita ovat papaiini-entsyymi, vetyperoksidi, kalsiumperoksidi, natriumsitraatti, natriumpyrofosfaatti, natriumtripolyfosfaatti ja natriumheksametafosfaatti. Entsyymien valkaiseva teho perustuu siihen, että ne pystyvät pilkkomaan hampaan pinnalle muodostuneen pellikkelin ja mahdollistamaan sen puhdistamisen. Tällainen biofilmi on usein värjäytynyt. Entsyymit siis pilkkovat proteiineja. Vetyperoksidia käytetään, kun hampaita valkaistaan vastaanotolla tai kotivalkaisukiskojen avulla. Valkaisevassa hammastahnassa vetyperoksidipitoisuus on pieni ja vaikutusaika lyhyt. Silti tutkimuksissa on todettu, että näiden hammastahnojen teho pinnallisten värjäytymien poistossa ja ennaltaehkäisyssä on parempi verrattuna tahnoihin, jossa ei ole valkaisevia ainesosia. Natriumheksametafosfaatin valkaiseva teho perustuu siihen, että se pystyy puhdistustehon lisäksi kiinnittymään hampaan pinnalle hetkeksi muodostaen kalvon, jotta pinnalliset värjäymät eivät pääse niin helposti tarttumaan hampaan pintaan.

Optiseen ilmiöön perustuvat tahnat

Kolmannen ryhmän valkaisevissa tahnoissa muodostavat valon taittokykyyn perustuvat tahnat. Näissä tahnoissa hampaan pinnalle pyritään muodostamaan sininen kalvo, jotta hammas hohtaisi paremmin. Teoriassa optisen harhan muodostaminen tällä keinolla tehoaisi etenkin kellertäviin hampaisiin. Optiset tahnat sisältävät sinistä kovariinia, jonka avulla luodaan optinen harha. Lisäksi optiset tahnat sisältävät aina fluoria, joka ennaltaehkäisee hampaiden reikiintymistä.

Sähköhammasharjan ja hyvän hammastahnan käyttö auttavat pitämään hampaat terveinä ja kauniina.

Käy lukemassa myös tietopaketti Valkaisevat hammastahnat – Hankaava valkaisumenetelmä, mikäli se on jäänyt huomaamatta!

Kaikki blogijulkaisut »