Valkaisevat hammastahnat – Hankaava valkaisumenetelmä

Julkaistu 01.07.2015 • Reetta Suokas

Hyvän hammastahnan tärkein tehtävä on edistää hampaiden terveyttä. Hampaiden hyvällä kotihoidolla voidaan ehkäistä iensairauksien syntymistä ja vähentää hampaiden reikiintymistä. Karieksen torjumisessa on tärkeää, että hammastahna sisältää fluoria, joka vahvistaa kiillettä. Plakin, eli bakteerimassan, poistamisen helpottamiseksi  hammastahnoihin on lisätty puhdistusta helpottavia ”pesuaineita”.

Abrasiivinen valkaisu

Tutkimusten mukaan noin 30% länsimaisesta väestöstä on tyytymättömiä hampaidensa väriin. Tämän takia markkinoilta löytyykin laaja kirjo erilaisia valkaisevia hammastahnoja. Niiden valkaiseva vaikutusmekanismi on useimmiten abrasiivinen, eli värjäytymiä hankaava. Toisen ryhmän valkaisevista hammastahnoista muodostavat kemialliseen reaktioon perustuvat tahnat ja kolmannen ryhmän puolestaan muodostavat optiseen ilmiöön pohjautuvat tahnat. Valkaisevien hammastahnojen vaikutusmekanismi perustuu hampaan pinnallisten värjäytymien poistoon ja ennaltaehkäisyyn. Tässä osassa perehdytään tarkemmin juuri abrasiivisiin, eli värjäytymiä hankaaviin, tahnoihin.

Abrasiivisia eli hankaavia hammastahnoja on käytetty jo 2000 vuotta sitten, jolloin luunpuruja ja munankuoren muruja lisättiin sen aikaiseen ”tahnaan”. Nykyisin tahnoihin lisätään  piidioksidia, kalsiumkarbonaattia, dikalsiumfosfaatti dihydraattia, kalsiumpyrofosfaattia, aluminiumoksidia, perliittiä ja sodiumbikarbonaattia, jotta pinnalliset värjäytymät ja plakki saataisiin hangattua pois hampaan pinnalta. Hankaavien tahnojen turvallisuudesta kertoo RDA-arvo. Hyvän abrasiivisen hammastahnan suunnittelussa on maksimoitu hampaan puhdistusteho ja minimoitu hammaskudoksen kulumisen riski. Jos hammaskaulat ovat paljastuneet ja kiille ei suojaa hammasta näkyvällä alueella, hankaavien tahnojen käytössä tulee olla varovainen, ettei hammas pääse kulumaan.

Tiedätkö sinä oman hammastahnasi RDA-hankausarvon?

Kaikki blogijulkaisut »