Suunterveyden ylläpitäminen aikuisiällä

Aikuisiän kynnyksellä nuoren vastuu omasta suunterveydestä korostuu. Nuoren tulisi ymmärtää, että suunterveyden ylläpitäminen on hänen omalla vastuullaan. Omalla vastuulla on myös suun ja hampaiden hoitoon hakeutuminen.

Kuinka usein hammaslääkärillä / suuhygienistillä tulisi käydä?

Hammaslääkärissä käymisen suhteen on lapsille olemassa omat suosituksensa, jotka vaihtelevat paikkakohtaisesti eri kunnissa ja kaupungeissa. Sen sijaan nuorten ja aikuisten tarvitsemasta hoitovälistä niin hammaslääkärillä kuin suuhygienistilläkin päättää hoitava henkilö yhdessä asiakkaan kanssa. Normaali käyntiväli on yleensä vuosi.

Suunterveyttä laiminlyödessä hampaat alkavat menettää kuntoaan. Se miten nopeasti suunterveys alkaa heiketä, vaihtelee hyvin paljon. Jos harjaus laiminlyödään kokonaan, saattaa ien alkaa tulehtua jopa jo vuorokauden kuluttua. Harjauksen ollessa puutteellista tai huolimatonta saattaa plakkia jäädä hampaalle, minkä seurauksena hampaalle jäänyt plakki alkaa muodostua hammaskiveksi. Ikenen alle päästessään hammaskivi alkaa tuhota hampaan kiinnityksiä, minkä seurauksena voi olla esimerkiksi parodontiitti eli pitkälle levinnyt ientulehdus. Tämän vuoksi hampaiden päivittäinen hoitaminen on erityisen tärkeää.

Miten välttää eroosiota?

Eroosio, eli hammaskiilteen liukeneminen, voi johtua esimerkiksi vatsahappojen noususta suuhun (refluksitaudissa) tai toistuvasta oksentelusta. Myös syljenerityksen väheneminen esimerkiksi tiettyjen lääkkeiden seurauksena voi altistaa eroosiolle. Siksi esimerkiksi kuivaa suuta on aina hoidettava oireenmukaisesti. Lisäksi eroosiota voivat aiheuttaa ravintoaineet, jotka ovat pH-arvoltaan happamampia kuin hammaskiilteen kriittinen pH-arvo 5,5. Eroosioriski on suuri etenkin, jos happamia tuotteita nauttii usein. Esimerkiksi virvoitusjuomat, mukaan lukien urheilu- ja energiajuomat, erilaiset mehut, light-juomat, sitrushedelmät, etikkaa sisältävät ruoat ja monet alkoholijuomat ovat pH-arvoltaan happamia, minkä vuoksi niiden liiallista käyttöä tulisi välttää. Lisäksi kasvissyöjillä eroosioriski voi olla kohonnut. Eroosio voi johtaa pahimmillaan hampaan haurastumiseen ja esimerkiksi vihlonnan tunteeseen, kun kiille ei enää suojaa hampaan sisintä.

Eroosiota voi välttää säännöllisellä aterioinnilla ja napostelun välttämisellä. Myös jatkuva hedelmien napostelu saattaa aiheuttaa eroosiota. Jo ilmennyttä eroosiota ei voida korjata, joten hampaiden säännöllinen ja oikeaoppinen hoitaminen kannattaa tosiaankin ottaa osaksi omia päivärutiineita.

Tämä teksti on osa Hampaiden hoito vauvasta vaariin –postaussarjaa. Edelliset postaukset löydät täältä: Hampaiden hoito raskauden ja varhaisen lapsuuden aikana ja hampaiden hoito lapsuuden aikana.