Puhtaus on puoli hammasterveyttä

Hammastahnan tarkoitus on estää hampaita reikiintymästä ja ennaltaehkäistä iensairauksia. Etenkin pitkälle edennyt iensairaus voi altistaa sydän-, muisti- ja syöpäsairauksille.

Ei ole olemassa hammastahnaa, joka räjäyttäisi plakin pois hampaiden pinnoilta. Hampaiden kotihoidossa tärkeintä on mekaaninen puhdistus eli hampaiden harjaaminen. Sähköhammasharjalla se sujuu tehokkaasti. Myös hammasvälit tulee puhdistaa plakista tarkoituksenmukaisilla puhdistusvälineillä.

Harjaamisen lisäksi toinen tärkeä tekijä hammasterveyden ylläpidossa on fluoria sisältävä hammastahna. Tämä on tieteellisesti todistettu lukuisissa tutkimuksissa. Hammastahnan fluori vahvistaa kiillettä ja estää kiillettä demineralisoitumasta. Hammastahnan sisältämät fluorimäärät ovat pieniä ja käyttö turvallista. Myös hammastahnan sisältämästä ksylitolista on hyötyä suun terveydelle. Fluorittomia hammastahnoja suositellaan henkilöille, joilla kaikki hampaat on korvattu implanttihampailla, koska titaani ei tarvitse fluoria vahvistuakseen.

Hammaseroosio

Eroosiossa hampaan pinta pehmenee ja kuluu. Hampaiden eroosiomuutokset ovat lisääntyneet viimeisen 10 vuoden aikana: jopa joka viidennellä on eroosiomuutoksia hampaissaan. Esimerkiksi maidon poisjättäminen ruokavaliosta ja kasvisruokavalion yleistyminen ovat lisänneet eroosiopotilaiden määrää. Tällöin tulee valita hammastahna, jonka pH arvo on neutraali ja joka ei ole hankausarvoltaan korkea. Jos suussa on esimerkiksi ruokavaliosta johtuen hapan ympärisö ja siihen lisää happaman hammastahnan, joka on lisäksi kovin hankaava, voi hampaat alkaa ikävästi vihloa ja kulua.

Hohtavat hampaat

Tahna voi sisältää hohtavaa hymyä edistäviä tekijöitä. Valkaisevat hammastahnat lähinnä poistavat pinnallisia värjäymiä hampaiden pinnalta. Kiilteen turvallisuuden kannalta entsyymipohjainen tahna on hankaavia parempi. Haluttaessa muuttaa hampaan sisäistä väriä, on parasta kääntyä suunhoidon ammattilaisen puoleen.

Aftat ja kuiva suu

Hammastahnoissa on pesuaineena vaahtoavaa natriumlauryylisulfaattia, jonka on todettu altistavan aftoille. Aftoista tai kuivasta suusta kärsivien suositellaan käyttävän vaahtoamatonta tahnoja.  Esimerkiksi sädehoitojen jälkeen suu kuivuu ja tällöin elämänlaatua voi parantaa oikein valittu hammastahna.